OROFASCIALE THERAPIE

Orofasciale Therapie (Kaakproblematiek, Temporomandibulaire dysfunctie)

Orofasciale therapie wordt gebruikt voor klachten in het mond (“oro”) en aangezicht (“fasciale”). Deze therapie omvat dus diverse problematieken in deze regio. 

De meest voorkomende klacht waarmee U hiervoor bij ons terecht kunt zijn problemen aan het kaakgewricht (temporomandibulaire gewricht). De typische klachten hiervan treden op bij kauwen, tanden klemmen, tanden knarsen of het openen van de mond. Dit laatste kan gepaard gaan met een klikkend geluid of een geblokkeerd gevoel. 

Manuele Therapie

Andere klachten die voorkomen in deze regio en waarvoor een kinesitherapeutische behandeling nuttig kan zijn aspecifieke oor- of tandpijn (zonder specifieke oorzaak aan oren of tanden), pijn in het aangezicht of het hoofd. Deze kunnen ook te wijten zijn aan een probleem in het kaakgewricht. Al deze problemen gaan soms gepaard met oorsuizen, slikproblemen of duizeligheid.

Sommige klachten aan het kaakgewricht ontstaan acuut, zoals na een trauma (val of stoot op de kaak), een ingreep aan de kaak, langdurige mondopening (bvb. na behandeling bij de tandarts) of een (sub)luxatie van het gewricht. Daarnaast kan een kaakklacht ook sluimerend beginnen.

Door een grondig vraaggesprek en onderzoek zoeken we voor U uit wat de beste strategie is om met uw klacht aan de slag te gaan. In grote lijnen kunnen we de patiënten met kaakklachten in twee groepen delen. Vooreerst kan het gewricht zelf aan de oorzaak liggen van de klacht. Dan gaat de therapeut na waar die met passieve technieken (bvb. mobilisaties, …) kan bijsturen om vervolgens nuttige adviezen en oefeningen aan te reiken. Daarnaast kunnen ook de spieren rondom het kaakgewricht de oorzaak zijn van de klachten. Voor het ontspannen van de spieren gebruikt de kinesitherapeut verschillende technieken (manuele druk, myofasciale therapie, …) en kunnen ook goede oefeningen aangeleerd worden aan de patiënt.